เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO : Data Protection Officer)

          โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี  

          36 หมู่ 1 ตำบลหนองไผ่ ถนนมิตรภาพ (อุดร-ขอนแก่น) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330

          อีเมล itservice@udch.go.th

          โทรศัพท์ 0 4220 7375  โทรสาร 0 4220 7384